รับทำเว็บไซต์

 SIAM TOUR PACKAGEราคาเริ่มต้น 18,000 บาท
    *หมายเหตุ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความต้องการด้านดีไซน์ และโปรแกรมของลูกค้าเป็นหลักโดยลูกค้าสามารถบอกความต้องการด้านดีไซน์และโปรแกรมได้ หรือ นำตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านต้องการมาให้เราประเมิณราคาได้เช่นกัน
    เป็นแพคเกจสำหรับเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จะเน้นดีไซน์ด้านการให้ข้อมูลแหล่องท่องเที่ยวตามความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์และต้องง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นสำคัญ การจัดทำเว็บไซต์ภายใต้แพกเกจนี้สามารถกำหนดระบบภายในเว็บไซต์ได้ว่าจะให้มีระบบการจอง การชำระเงิน การแจ้งโอนเงิน การตัดเงินผ่านบัตรเครดิตต่าง ๆ เพื่อยืนยันการจองทัวร์หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์เป็นอย่างไร แต่หากมี ระบบทุกอย่างบนเว็บไซต์ทาง SIAM-WEBDESIGN จะออกแบบอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะฝั่งของเจ้าของเว็บไซต์เองหรือทางฝั่งผู้เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ที่เน้นให้มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำจำเจกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจฉีกรูปแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ภายในเว็บไซต์ที่ทางเราออกแบบจะครบถ้วนตามที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวทั่วไปควรจะมี อาทิเช่น มีการแจ้งโปรโมชั่นของแต่ละกรุ๊ปทัวร์ ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ทางหลังบ้าน หากเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศ เราแนะนำให้จัดทำเว็บให้มีหลายภาษาเพื่อรองรับการใช้งานของชาวต่างประเทศ แต่การจัดทำเว็บไซต์ในลักษณะเช่นนี้ เพื่อความรวดเร็วทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลและรูปภาพไว้พร้อมเพื่อให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปจัดสร้างเว็บไซต์ต่อไปได้โดยทันที
ส่วนประกอบของเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มีเมนูตามความต้องการของลูกค้า
มีระบบแอดมินให้ลูกค้าสามารถเพิ่ม ลบ แก้ใขเนื้อหา และแพคเกจทัวร์ได้ไม่จำกัด
ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนภาษาที่ต้องการใช้งานในเว็บไซต์ได้ (ทางเราจะทำระบบรองรับขอมูลภาษาตามที่ท่านต้องการ)