รับทำเว็บไซต์

 SIAM RESPONSIVE PACKAGEราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
    *หมายเหตุ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความต้องการด้านดีไซน์ และโปรแกรมของลูกค้าเป็นหลักโดยลูกค้าสามารถบอกความต้องการด้านดีไซน์และโปรแกรมได้ หรือ นำตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านต้องการมาให้เราประเมิณราคาได้เช่นกัน
    เป็นแพคเกจที่จะทำให้เว็บไซต์รองรับการใช้งานบน Tablet, Smartphone และ Computer ได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบของเว็บไซต์ให้เหมาะสมตามอุปกรณ์ที่เปิดเข้าชมได้โดยอัตโนมัติ แพกเกจนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ทาง SIAM WEBDESIGN จัดทำขึ้นมาเท่านั้น หากลูกค้ามีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้ว หรือให้ทาง SIAM WEBDESIGN จัดทำเว็บไซต์ในแพกเกจอื่นอยู่ก่อนหน้านี้ แต่มีความต้องการเพิ่มระบบนี้ก็สามารถใช้บริการแพกเกจนี้ได้โดยทันทีเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้แสดงผลและอาจจะจำเป็นต้องเข้าไปจัดการโครงสร้างภายในเว็บของลูกค้าใหม่ทั้งหมด เพื่อทำการติดตั้งระบบหรือเขียนระบบขึ้นมาใหม่โดยกำหนดให้ระบบแสดงผลในส่วนที่สำคัญตามที่ต้องการ ในบางกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการในตัวเว็บไซต์หลักได้ก็อาจจะเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้แสดงผลบน Tablet หรือ Smartphone โดยเฉพาะเพียงอย่างเดียว
ส่วนประกอบของเว็บไซต์
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ตามรูปแบบของ Responsive
มีเมนูตามความต้องการของลูกค้า
มีระบบแอดมินให้ลูกค้าสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ใขเนื้อหาได้
ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนภาษาที่ต้องการใช้งานในเว็บไซต์ได้ (ทางเราจะทำระบบรองรับขอมูลภาษาตามที่ท่านต้องการ)