รับทำเว็บไซต์

 SIAM STANDARD PACKAGEราคาเริ่มต้น 13,000 บาท
    *หมายเหตุ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความต้องการด้านดีไซน์ และโปรแกรมของลูกค้าเป็นหลักโดยลูกค้าสามารถบอกความต้องการด้านดีไซน์และโปรแกรมได้ หรือ นำตัวอย่างเว็บไซต์ที่ท่านต้องการมาให้เราประเมิณราคาได้เช่นกัน
    เป็นแพคเกจจัดทำเว็บไซต์เริ่มต้นสำหรับองค์กรหรือบุคคลที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวสาร แสดงผลงานส่วนตัว และแสดงรายละเอียดของสินค้าให้เป็นที่รู้จักกันบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นนอกเหนือจากการทำการตลาดด้วยวิธีปกติ เว็บไซต์ที่จัดสร้างขึ้นภายใต้แพกเกจนี้จะไม่มีระบบอะไรที่ซับซ้อนมาก จะเน้นเพียงระบบพื้นฐานที่เว็บไซต์ทั่วไปควรมี ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการบริหารภายในเว็บไซต์ของตนเองได้แม้จะไม่มีความรู้พื้นฐานการทำเว็บไซต์มาก่อน การออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ให้ดูสวยงามหรือดูอาร์ตแบบไม่เหมือนใครจะสามารถทำได้ดีกว่าแพกเกจอื่นเพราะไม่มีข้อจำกัดในด้านของระบบเข้ามาเกี่ยวข้องมาก แต่ข้อเสียก็คือเวลาแก้ไขเพิ่มเติมระบบที่จำเป็นในอนาคตอาจจะต้องแก้ไขโครงสร้างเว็บบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้รองรับกับระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยยังคงรูปแบบเว็บไซต์เดิม ทำให้มีค่าใช้จ่ายในแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มระบบค่อนข้างสูง แพกเกจนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารนาน ๆ ครั้งด้วยตนเอง ไม่ต้องการระบบตอบสนองผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และไม่ต้องการทำตลาดบนโลกออนไลน์ เพียงแต่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือระบบเล็ก ๆ เอาไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อและเพิ่มเพิ่มพูนภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของตนเองเพียงเท่านั้น
ส่วนประกอบของเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มีเมนูให้ไม่เกิน 6 เมนู รวมเมนูย่อย
มีระบบแอดมินพื้นฐาน ไว้สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วน
ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนภาษาที่ต้องการใช้งานในเว็บไซต์ได้ (ทางเราจะทำระบบรองรับขอมูลภาษาตามที่ท่านต้องการ)